Przychodnia Coachingowa Norman Benett oferuje usługi coachingowe i mentoringowe dla wszystkich zainteresowanych, w trybie indywidualnych zgłoszeń.

Przychodnia Coachingowa jest kolejnym prekursorskim projektem Norman Benett i Macieja Bennewicza na rynku polskim. Upowszechniamy coaching, otwieramy tę metodę na szeroki rynek, oferujemy usługi coachingowe dla każdego, kto w dowolnej dziedzinie życia potrzebuje zmiany. Zapraszamy osoby, które chcą skorzystać z profesjonalnego coachingu lub mentoringu, poszukują dróg rozwoju osobistego lub zawodowego, potrzebują zbilansować dotychczasowe dokonania by sięgnąć po nowe sukcesy.

Nasza oferta skierowana jest również do osób poszukujących, zagubionych, wychodzących z kryzysów osobistych lub zawodowych. Rekomendujemy również wsparcie psychologiczne, psychoterapeutyczne i psychiatryczne u wybitnych specjalistów, jeśli zachodzi tego rodzaju potrzeba.

Nasze usługi to obejmują cały zakres współczesnego coachingu i mentoring m.in.: coaching życiowy, coaching dla rodziców, coaching kariery i motywacji, coaching przywództwa, coaching wyboru zawodu, coaching małżeński, coaching w sytuacji kryzysu, wszystkie aspekty związane z sytuacją zawodową, mentoring w zarządzaniu, mentoring sprzedaży i inne.

Nazwa Przychodnia oznacza zarówno miejsce, do którego się przychodzi lecz również dynamikę, ruch i drogę. Droga w naszym rozumieniu to każdy cel, który dzięki coachingowi i mentoringowi możemy realizować łatwiej, szybciej i przyjemniej zmierzając do rezultatów jakie zaplanowaliśmy na początku drogi.

 Coaching rozumiemy jako trening rozwoju osobistego. Dzięki osobistemu zaangażowaniu oraz odpowiedniemu, dostoswanemu do osobistych warunków, treningowi pod okiem doświadczanego trenera, zawodnik sportowy np. kolarz, maratończyk, piłkarz może osiągać lepsze rezultaty, może częściej wygrywać.

W każdej dowolnej dziedzinie życia tego rodzaju trening pod okiem indywidualnego trenera, z wykorzystaniem dopasowanego do konkretnej osoby treningu - jest równie skuteczny.

Jeśli możesz celniej trafiać piłką do bramki jako zawodnik, możesz również lepiej działać w dowolnej sferze np. zarządzać ludźmi, konstruktywnie rozwiązywać konflikty, gotować zdrowsze posiłki, lepiej wychowywać dzieci, zrzucać nadwagę, uczyć się nowych kompetencji, wzmacniać wytrwałość, motywować innych ludzi a przede wszystkim siebie.

 

Mentor często używa tych samych narzędzi i zasad treningu co coach, z tymże jest bardziej dyrektywny i nastawiony na wynik. Jeśli coaching oparty jest na dostosowaniu treningu do osobistych możliwości i potrzeb klienta, to mentoring w to miejsce stosuje wielokrotnie wypróbowane metody prowadzące do zmiany na lepsze. Mentor wdraża strategię, która zgodnie z jego doświadczeniem najszybciej doprowadzi klienta do sukcesu. Mentor najczęściej posiada osobiste doświadczenia w danej dziedzinie.

 

Chcemy w ciągu dwóch lat upowszechnić w Polsce coaching i mentoring w taki sposób żeby w sytuacjach wymagających rozwoju, wobec trudności i nowych wyzwań tak życiowych jak i zawodowych, metody te były naturalnym wyborem dla Polaków. Przychodnia Coachingowa Norman Benett ma być przyjaznym miejscem, w którym trening osobistego rozwoju staje się dla coachów i ich klientów - pasją realizowaną szybko, skutecznie i przyjemnie.